Nawigacja

Matura 2019

Informacje o egzaminie maturalnym w 2019 roku

Struktura egzaminu maturalnego i warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego - struktura_egzaminu.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 - organizacja.pdf

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w terminie głównym (w maju 2019 r.) - Harmonogram.pdf

 

Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 - dostosowanie.pdf

 

 Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2019 roku - informatyka.pdf

 

 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 roku - przybory.pdf

 

UWAGA!

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum z lat 2006–2015.

Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny.

 

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny.

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2019 r. – 7 lutego 2019 r. na konto OKE w Łodzi skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Pani: Elżbieta Kular

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć